Aktivnosti uništenja SALW

SALW destruction activities

Skladištenje i sigurnost oružja

Glossary of SALW terms and abbreviations

Weapons storage and security

Ammunition and Explosives Storage and Safety

Skladištenje i bezbednost municije i eksploziva

Reporting and investigation of weapons, ammunition and explosives accidents

Prijavljivanje i istraživanje nesreća vezanih za oružje, municiju i eksplozive

Ammunition and Explosives Stockpile Management